Usługi dodatkowe

Zakres usług dodatkowych jakie świadczymy w naszym biurze

 

  • organizacja szkoleń księgowych dla pracowników firm,
  • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
  • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
  • sporządzanie biznes planów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje z Unii Europejskiej,
  • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi ,organami kontroli skarbowej i ZUS,
  • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont