Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo – płacowa podmiotów gospodarczych

 

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umów o pracę, aneksów, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie raportów (RMUA),
 • sporządzenie rocznych dokumentów do ZUS (ZUS IWA, ZUS ZSWA),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4, PIT8A),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne),
 • przygotowanie dla zarządów/właścicieli sprawozdań dotyczących zatrudnienia